the wall of the user adaba

adaba -> Braňuško:

Dobrý deň , admin nám spojil rodokmene cez Júliu Baránkovú, ale teraz je napojená duplicitne, ak by ste mi dali možnosť vstúpiť do vašich údajov, poprepájala by som údaje, ktoré vy máte viac vyplnené s mojimi a zvyšok vymažem. Ak Vám sprístupním vetvu Baránkových, budete vidieť aj celé dátumy a krstné mená. A.

26.03. •
adaba -> skfero:

Dobrý deň , máme viacero prepojení v obci Dlhá. Ak máte záujem a povolíte prístup, mohli by sme zhody zjednotiť, aby neboli duplicitné. A

12.02. •
adaba -> mario bulko:

Dobrý večer , našla som v rodokmeni lady 521 toto prepojenie, ktoré máte aj vy, ale u vás máte vloženú inú manželku Jána Grambličku, prikladám link https://www.facestree.com/diagram-735618-174092. Ak je to pre vás zaujímavá info, skúste to preveriť. A.

14.01.2022 •
adaba -> mario bulko:

Dobrý deň , porovnávam osoby v rodokmeňoch a našla som, že máte duplicitne založeného Joanes gramblicka peczko s manželkou Susanna Kacsicska, ale ku každému máte priradených iných rodičov, v matrikách search family však máte tiež prepojenú osobu carolina gramblicska (čo je vnučka uvedeného manželského páru) a k nej máte pripojených predkov. Ak by sa dalo duplicitu zrušiť, bolo by to fajn. A.

08.10.2021 •
adaba -> mario bulko:

Ešte by som vás chcela upozorniť na skutočnosť, že osobu Evu Môcik, rod. Kuricz (1848-1891) máte duplicitne založenú s pánom jgramblicka. A.

04.03.2021 •
Skolnicek -> adaba:

Dobrý deň ,
Neviem, či sme už spolu komunikovali, takže len stručne - zaoberám sa zostavovaním rodokmeňov pre americký genealogický inštitút a nedávno som pre nich dokončil rodokmeň rodiny Bagin z Ilavy a okolia (Bolešov, Kameničany ai.). Porovnávam tento môj rodokmeň s vašim a nachádzam niekoľko nezrovnalostí. Napr. Elisabetha Bagin 1852-1917 mala za manžela Andreasa Dubnicsku (C 10.6.1872). V sobášnom zápise sa uvádza, že tento Andreas bol synom Andreasa a Elisabethy Bagin. Vy vo svojom rodokmeni máte uvedené, že bol synom Stephana a Elisabethy. Obidva páry mali svadbu v ten istý deň 28.1.1839. Vedeli by sa na to podívať, kto z nás dvoch má v dátach chybu? Ďakujem a pozdravujem, Stano

28.01.2021 •
adaba:

Dobrý večer , nekomunikovali sme ešte spolu, ale ďakujem za upozornenie, údaje som si opravila. A.

29.01.2021 •
adaba -> sksdaci:

Dobrý deň , máme spoločného predka vo vetve Moczko. Povolila som prepojenie, ale ak by ste mi povolili prístup, mohla by som naše vetvy napojiť.
A.

20.01.2021 •
adaba -> Asomtuzas:

Ešte som si všimla, že rodinu Škultetyových má rozpracovanú aj osoba s menom onkoonka, ktorá rozviedla vetvu ďalšieho dieťaťa Pavla Škultétyho a Márie Svecz- Kopilcovej a to, Pavla nar. v roku 1907, ktorý mal za manželku Štefániu rod. Kabaštovú... Pavol bol bratom vašej starej mamy Márie Slávikovej.

16.10.2019 •
adaba -> s_stano:

Dobrý deň , chcela by som Vás poprosiť, či by ste si mohol opraviť krstné meno u osoby Jolana Slugeňová nar. 9.2.1926. Overovala som si dokonca u mojej mamy a ona mi potvrdila že sa nevolala Jolana ale Johana, a aj na cintoríne vo Valaskej Belej má už na pomníku napísané meno Janka Slugeňová, čo znamená Johana. Dala som tie údaje s Vašimi prepojiť. A.

10.01.2017 •adaba


item value
Family tree made by 21817 persons diagram
Last time online yesterday (Wed)