Origin of the name Adelína

Ž. m. staroger. pôvodu a podobne, ako pri Adela, Adelaida, jeho východiskom je staroger. slovo adol, čo znamená vznešenosť, hrdosť, šľachetnosť.