#novafunkcia

log in / register


please wait

Group Nová funkcia

Skupina kde sa avizujú nové funkcie na stránke, alebo sa na ne dávajú návrhy, či pripomienky.

group followers: 22x